Acon ALF8

Sieťový filter ALF8 slúži na filtráciu a rozvod sieťového napätia v domácej hi-fi zostave. Umožňuje pripojiť až osem prístrojov do ôsmich na sebe nezávislých zásuviek. Zabraňuje prieniku vysokofrekvenčného rušenia z rozvodnej siete do audio prístrojov a tiež potláča rušenie, ktoré sa šíri medzi jednotlivými prístrojmi. Naviac zabezpečuje automatické postupné zapnutie a vypnutie všetkých pripojených prístrojov v závislosti od zapnutia alebo vypnutia prístroja, ktorý je zapojený ako master. Pri prepojení s predzosilňovačom ACON SCA12R prostredníctvom Control Link umožňuje zapnutie a vypnutie dvoch prístrojov v závislosti od zvolenia príslušného vstupu na predzosilňovači. Prístroj nepôsobí ako stabilizátor, tzn. nevyrovnáva kolísanie napätia v sieti.

ALF8 Mk II

Sieťové napätie je do prístroja privedené tienenou sieťovou šnúrou. Tienenie bráni jednak vniknutiu rušenia z okolia do sieťového prívodu a jednak vyžarovaniu rušenia, ktoré sa šíri po sieti do okolia. Na vstupe prístroja je zaradený hlavný sieťový spínač, ktoý umožňuje úplné odpojenie všetkých pripojených prístrojov od siete (napríklad v prípade dlhodobej neprítomnosti a pod.).  Za ním nasleduje primárny filter, ktorý účinne potláča symetrické aj asymetrické rušenie v pásme 10 kHz až 10 MHz. Aby sa dosiahol čo najväčší útlm rušivého signálu, je primárny filter trojstupňový, zložený z troch nezávislých filtrov zaradených za sebou. Tento filter obsahuje aj prepäťovú ochranu, ktorá obmedzuje náhodné napäťové špičky v sieti.

Za primárnym filtrom je sieťové napätie rozdelené do ôsmich ciest, pričom každá cesta je ukončená sieťovou zásuvkou a určená pre napájanie jedného prístroja. Śesť z týchto ôsmich ciest má na výstupe tesne pred výstupnou sieťovou zásuvkou zaradený sekundárny filter. Úlohou tohoto filtra je potlačiť vzájomné rušenie medzi pripojenými prístrojmi. Zdrojom takéhoto rušenia sú predovšetkým digitálne zariadenia (CD prehrávače, DAT a MD rekordéry, DSP procesory a pod.) a tiež prístroje s impulzným sieťovým zdrojom (v hi-fi technike sa však vyskytujú zriedka). Keďže každý filter v podstate zvyšuje vnútornú impedanciu zdroja (v tomto prípade zdroja sieťového napätia), sú dve cesty bez sekundáneho filtra určené na napájanie výkonových zosilňovačov. Každá výstupná zásuvka je istená vlastnou tavnou poistkou.

ALF8 MK II

Dve napájacie cesty sú trvalo priechodné, tzn. dve sieťové zásuvky sú trvalo pod napätím. Jedna z nich, označená ako MASTER’ obsahuje prúdový senzor. Šesť ďalších ciest obsahuje spínací prvok (relé), takže tu pripojené prístroje sú zapínané a vypínané automaticky. Zopnutie štyroch z nich je odvodené od zapnutia master prístroja. Prúdový senzor reaguje na zvýšenie odberu, takže ako master prístroj môže byť použitý ľubovoľný prístroj audio zostavy (zvyčajne predzosilňovač, resp. integrovaný zosilňovač). Aby pri zapínaní nedošlo k veľkému prúdovému nárazu, sú tieto štyri zásuvky spínané postupne s intervalom cca 1 sek. Zopnutie zvyšných dvoch zásuviek je závislé na navolení príslušného vstupu na predzosilňovači (vstup CD, TUNER resp. AUX). Toto funguje pri prepojení filtra ALF8 s predzosilňovačom SCA12R prostredníctvom Control Link. Inak môžu byť tieto zásuvky napájané trvalo, alebo zaradené do sekvencie a spínané spolu s predošlými štyrmi zásuvkami.

Pre zvýšenie komfortu je sieťový filter ALF8 vybavený ručičkovým meracím prístrojom, ktorý meria efektívnu hodnotu sieťového napätia a celkové harmonické skreslenie. Merací prístroj umožní sledovať zmeny sieťového napätia v priebehu dňa a posúdiť ich vplyv na kvalitu zvuku. Červená kontrolka ERROR na čelnom paneli indikuje pripojenie prístroja do nesprávne zapojenej zásuvky, kde je fázový vodič pripojený do pravej dutinky alebo je nezapojený ochranný kolík.

Rozvody sieťového napätia v prístroji sú realizované trojvodičovo, pričom nulovacie kolíky všetkých zásuviek, nulový vodič hlavného prívodu a kostra prístroja sú spojené v jednom bode.

Sieťový filter ALF8 sa vyrába v niekoľkých prevedeniach, so strieborným, zlatým alebo oceľovo šedým čelným panelom z brúseného hliníka v kombinácii s drevom, prípadne s celokovovým čelným panelom.

Vhodným doplnkom prístroja ALF8 sú tienené sieťové šnúry s feritovým prstencom pre napájanie pripojených prístrojov. Tienenie je spojené s kostrou napájaného prístroja a tvorí tak vlastne predĺženie kovovej skrinky okolo sieťového prívodu až k sieťovej zásuvke. To zabraňuje jednak vniknutiu rušenia z okolia do sieťového prívodu a jednak prieniku brumu zo sieťového prívodu do paralelne vedených signálových káblov. Feritový prstenec tesne pri vstupe sieťovej šnúry do prístroja pôsobí ako vf filter.

 

   TECHNICKÉ ÚDAJE:

Počet výstupných zásuviek:
Počet spínaných zásuviek:
Počet sekundárnych filtrov:
Maximálny súčet prúdov:
Maximálny prúd jednej zásuvky:
Rozsah voltmetra:
Rozsah merača skreslenia:
Napájanie:
Príkon samotného prístroja:
Rozmery (š x h x v):
Hmotnosť:

8
0 až 6 (z toho 4 sekvenčne)
0 až 6
6 A
4 A
190 - 250 Vef
0 -6 % THD
AC 230V / 50Hz
kľudový stav 15 VA, zapnuté 20 VA
430 x 136 x 250 mm
6,6 kg