Moduly

Chcete si postaviť vlastné reprosústavy? Prípadne chcete vylepšiť svoju hifi zostavu? V takom prípade sa vám možno budú hodiť niektoré z našich modulov.

 

Symetrický výstup

Modul symetrických výstupov je určený na zabudovanie do predzosilňovača, CD prehrávača či iného zdroja signálu, ktorý je vybavený len asymetrickým (RCA - CINCH) výstupom. Zabudovaním tohoto modulu posuniete váš prístroj do vyššej kategórie. Získate vyššiu odolnosť proti rušeniu, vyšší rozkmit výstupného napätia a nižší výstupný odpor zdroja signálu. Modul je osadený vynikajúcimi symetrickými budičmi od firmy Burr-Brown. Výstupné konektory typu XLR majú pozlátené kontakty. Výstupný signál je ku konektorom pripojený prostredníctvom signálových relé s určitým oneskorením po zapnutí napájania, aby sa zamedzilo rušivým signálom pri nábehu napájania. Oneskorené zopnutie relé je zabezpečené prostredníctvom autonómneho časovacieho obvodu, ktorý je súčasťou modulu. Pokiaľ je v prístroji, do ktorého mienite modul zabudovať, k dispozícii riadiaci signál na ovládanie výstupných relé, je možné ho využiť. V takomto prípade sa nepoužije vlastný časovací obvod. Tienenie symetrických prepojovacích káblov je možné spojiť buď so signálovou zemou, alebo s kostrou prístroja. Voľba sa vykonáva prostredníctvom jumpera na doske modulu. Napájacie napätie modulu je symetrické, ±12V až ±18V. Rozmery modulu sú 51 x 51 mm. Modul je možné rozrezať na dve časti a vytvoriť tak dva samostatné moduly, každý pre jeden kanál.

Cena: 50,00 €  (60,00 € s DPH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že si netrúfate zabudovať tento modul do svojho prístroja, ponúkame vám možnosť zabudovnia v našej firme.

Príklad montáže do CD prehrávača SONY SCD777

 

 

Aktívna výhybka

Aktívna trojpásmová frekvenčná výhybka slúži na prebudovanie pasívnych reproduktorových sústav na aktívny systém. Zabezpečuje rozdelenie audio signálu do troch frekvenčných pásiem a jeho úrovňovú úpravu podľa potreby. Toto rozdelenie sa deje ešte pred výkonovými zosilňovačmi na nízkej úrovni signálu. Na výstupy výhybky sa pripoja výkonové zosilňovače, ktoré budia elektroakustické meniče priamo, bez ďalších pasívnych výhybiek. Každé pásmo viacpásmovej reprosústavy tak vyžaduje samostatný výkonový zosilňovač. Výhybka je typu Linkwitz-Rilley so strmosťou 24dB/okt., obvodovo riešená ako state variable. Zavedená fázová korekcia vo výhybke zabezpečuje nulovú fázovú chybu v oblasti deliacich frekvencií. Modul výhybky obsahuje oneskorovacie obvody v stredovej a výškovej ceste, ktoré majú za úlohu korigovať posuv akustických stredov výškového a stredového reproduktora voči basovému reproduktoru.  V basovej ceste je zaradený filter, ktorý koriguje frekvenčný priebeh basového reproduktora v oblasti najnižších frekvencií v prípade použitia uzatvorenej ozvučnice. Tento filter zabezpečí rozšírenie frekvenčnej charakteristiky reprosústavy smerom dole až o jednu oktávu. Vstup výhybky je riešený ako elektronicky symetrizovaný, pričom je možné pripojenie aj nesymetrického signálu. Výstupy sú nesymetrické. Basová cesta má výstupy dva, jeden z nich je invertovaný, takže je možné bezproblémové pripojenie dvoch zosilňovačov pracujúcich v mostíku. Pomocou prepínačov je možné nastaviť vstupnú citlivosť výhybky i výstupné úrovne v jednotlivých pásmach. Deliace frekvencie samozrejme nastavíme podľa želania zákazníka. Modul sa dá osadiť aj ako dvojpásmová verzia.

Cena dvojpásmovej verzie: 60,00 €  (72,00 € s DPH)

Cena trojpásmovej verzie: 70,00 €  (84,00 € s DPH)

 

   TECHNICKÉ ÚDAJE:

Deliace frekvencie výhybky:
Odstup s/š:
Vstupy:

Vstupná citlivosť:
Rozsah regulácie
v jednotlivých pásmach:

Regulácia najspodnejších frekvencií:
Napájanie:
Rozmery:
 

320 Hz, 2800 Hz
>98 dB (lin.)
Symetrický, impedancia 20 kOhm
Nesymetrický
, impedancia 10 kOhm
Regulovateľná -12dBu až +24dBu s krokom 1dB
 
-7dB až 0dB s krokom 1dB

-4dB až +2dB s krokom 2dB
DC
±12V ±18V / 90mA
168 x 61 mm